O mě

Narodil jsem se v roce 1976 v Brně. V letech 1995 -2000 jsem absolvoval studia na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. O d roku 2005 působím v advokacii, v roce 2009 jsem začal vykonávat vlastní advokátní praxi.