Ceník

Odměna za poskytované právní služby je věcí dohody mezi klientem a advokátem. Měla by zohledňovat časovou náročnost a odbornou složitost a v ji v konkrétním případě stanovit následujícím způsobem:

Při převzetí zastoupení je klient vždy seznamován s předpokládaným rozsahem a časovou náročností právních služeb, které bude třeba vynaložit k zajištění patřičného právního ošetření věci, a to včetně hotových výdajů.